Cijene Padeliranja

Padel je sport koji se igra u četvero. Cijene su navedene koliko vremenski košta jedan teren.

9.00h – 16.00h
1 sat = 80 kn (20 kn po osobi)

1 sat i pol = 120 kn (30 kn po osobi)
16.00h – 00.00h
1 sat = 120 kn

1 sat i pol 180 kn (45 kn po osobi)

***Ukoliko nemate svoj reket, možete ih iznajmiti kod nas po cijeni od 10 kn po reketu.